“Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü”nde Taksimdeydik…

Written by Çocuk Yuvasi Üsküdar Hasan Tan. Posted in Faaliyetler

120620121764

Published on Haziran 19, 2012 with No Comments

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; “12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü” sebebiyle konu ile ilgili toplumsal duyarlılığı artırmak için İstanbul’da Taksim’de yürüyüş düzenledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdulkadir Kaya, devlet koruma ve bakımı altındaki çocuklar, koruyucu aileler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik grup İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüşte coşku büyüktü.

“Çocuk İşçiliğine Hayır Yürüyüşü”nün ardından Taksim Anıtında basın açıklaması yapan Bakan Yardımcısı Aşkın Asan; “Çocuk işçiliği, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de çocukların başarılı bir şekilde geleceğe hazırlanabilmesi açısından önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Her yıl 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Gününde çocuk işçiliğine ilişkin olarak toplumsal duyarlılığı ve bilinç düzeyini geliştirmeye yönelik etkinlikler ile sokakta çalıştırılmanın, dilendirilmenin ve çocuk işçiliğinin zararları hakkında toplumsal farkındalık oluşturulması, çocuklarımızın hakları konusunda toplumsal duyarlılığın sağlanması ve herkese sorumluluklarının hatırlatılması çok önemlidir. Çocuk haklarının tanıtılması, benimsenmesi ve benimsetilmesinde görev, sadece çocuklarımıza değil, ilgili kamu kurum ve kuruluşları öncelikli olmak üzere, toplumun her bireyine ayrı ayrı sorumluluk düşmektedir. Bu konuda, yazılı ve görsel medyamızla, sivil toplum kuruluşlarımıza da büyük görevler düştüğünü belirtmek isterim” dedi.

Yarınlara güvenle bakılabilmesi için çocuklara sağlanacak olanakların önemine değinen Bakan Yardımcısı Asan; sözlerini söyle sürdürdü:

“En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın, hak ettikleri sosyal ve ekonomik ortamlarda yaşayabilmeleri ve geleceğe güvenle bakabilmeleri için, atacağımız adımların ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinç ve kararlılık ile hep birlikte çocuk işçiline son vereceğiz”.

Devlet bakım ve koruması altındaki çocukların gösterilerinin ardından, el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

El sanatları sergisinin ardından çocuk işçiliği ile mücadelenin önemini vurgulayan bir de seminer düzenlendi.

Share this Article

About Çocuk Yuvasi Üsküdar Hasan Tan

Browse Archived Articles by

No Comments

There are currently no comments on “Dünya Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü”nde Taksimdeydik…. Perhaps you would like to add one of your own?

Leave a Comment