Çocuk Hakları…

Written by Çocuk Yuvasi Üsküdar Hasan Tan. Posted in Çocuk Hakları

cocuk_haklari

Published on Nisan 24, 2012 with No Comments

 

Çocuk Hakları Sözleşmesi 42Çocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Maddeden meydana gelirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların Diliyle İfade Edilen maddeleri:

Madde 1: Ben çocuğumÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara sahibimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 2: Bu sözleşmedeki haklar bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız çocuk, erkek çocuk fark etmezÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de fark etmezÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Büyüklerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmazÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bu haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 3: Büyükler, çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların yararlarını düşünürlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar ve korurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 4: Haklarımızın uygulanması için gereken her türlü çaba gösterilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Haklarımdan yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 5: Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 6: Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?Yaşamak her çocuğun en temel hakkıdırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 7: Her çocuğa doğduğunda bir isim konurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Devlet bu ismi kaydederÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çocuğa kimlik verirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Artık çocuk o devletin vatandaşı olurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 8: Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunları değiştirmek için baskı uygulanmazÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 9: Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamazÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Ama bazen de anne baba çocuğa bakamaz durumda olabilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?Çocuk bu durumdan zarar görebilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çocuk zarar görmesin diye çocuğa başka bir bakım sağlanırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?Bu bakım sırasında çocuk anne babasıyla düzenli görüşebilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 10: Ayrı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her türlü kolaylık gösterilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 11: Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere ***ürülmezler, oralarda bırakılmazlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunu yapanlara karşı mücadele edilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 12: Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Büyükler beni dinlerlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çok küçüksem bir büyük de benim adıma konuşabilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 13: İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çizebilirim ya da yazabilirimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o konudaki kurallara da uymam gerekirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 14: Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına saygı gösterilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bu konuda bizi yetiştirmekle yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol gösterme hakları ve görevleri vardırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Onlara da saygı gösterilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 15: Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Dernekler kurabilirimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Kurulu derneklere üye olabilirimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 16: Çocuklar onurlu ve saygın birer insandırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumdaki özel yaşantısına karışamazÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bu haklarımız yasalarla korunurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 17: Kitle iletişim araçları önemlidir, her türlü iletişim aracını kullanarak kendim için bilgi alabilirimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 18: Yetiştirilmemizden en başta anne babamız ya da onların görevini üstlenmiş büyüklerimiz sorumludurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her türlü kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 19: Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde kullanmazlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin görevidirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 20: Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bazı aile ortamları ise çocuklar için yararlı olmayabilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakları vardırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak ya da onlara bakacak kuruluşlara yerleştirerek yaparÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 21: Anne babasıyla olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara iyi aileler bulunurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 22: Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 23: Özürlü çocuklar özel olarak korunurlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Kendilerine yeten saygın birer insan olmaları sağlanırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli kurumları oluştururÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Ailelerine her türlü yardımı yaparÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 24: Sağlığım ve hastalıklardan korunmam, devletin ve toplumun güvencesi altındadırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkat edilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Hastalanırsam tedavi edilirimÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 25: Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 26: Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve bakımları güvence altına alınırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 27: Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 28: Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurumÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? İlköğretim herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 29: Devlet, benim tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, sorumluluk üstlenecek şekilde yaşamamı sağlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 30: Azınlık grubun çocuklarına da herhangi bir ayrım yapılmaz, devlet azınlık gruplardan gelen çocukların haklarını da korurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 31: Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için çocuk bahçeleri, çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 32: Ben çocuğumÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Büyükler gibi bir işte çalışamamÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Ben okula gider ve oynarımÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı bozmamalı, bende zararlı alışkanlıklar yaratmamalıdırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 33: Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bunları üretenler ve çocuklara verenlere cezalandırılırlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 34: Bedenim bana aittirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Beni bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yaklaşıma izin verilmezÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 35: Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak isteyenlerle tüm devletler mücadele ederlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çocukları korurlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 36: Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 37: Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamazÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun gelişmelerini engellemeyecek şekilde ve eğitsel olmalıdırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 38: İnsanların birbirlerini öldürmesi kötüdürÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Savaş insanların birbirlerini öldürmesidirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Çocuklar savaştan korunmalıdırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? On beş yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmazÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 39: Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal sağlıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler alınırÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Yeniden topluma kazandırılırlarÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 40: Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Bilerek ve isteyerek kimseye zarar vermezlerÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkarılır, özel kuruluşlar oluşturulurÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 41: Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değiştirilmezÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir? Değilse değiştirilirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Madde 42: Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri hem çocuklar hem de büyükler öğrenmeli ve öğretmelidirÇocuk Hakları Sözleşmesi Kaç Maddedir?

Share this Article

About Çocuk Yuvasi Üsküdar Hasan Tan

Browse Archived Articles by

No Comments

There are currently no comments on Çocuk Hakları…. Perhaps you would like to add one of your own?

Leave a Comment