Articles Posted in the Tarihçe Category

  • 1.450px

    Tarihçe

    1) 1917 (6 Mart) İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti İstanbul’da kuruldu. 2) 1917 (1 Mayıs) İstanbul Himaye-i Etfal Cemiyeti Kurucular Kurulu İlk toplantısı yapıldı. 3) 1917 (1 Kasım) Şehzadebaşı Muayenehanesinin( Dispanser) açılışı gerçekleşti. 4)1917 ( 28…